Gehoorzaamheidstrainingen

Het doel van de trainingen bij de Boxerclub Dordrecht GG-b is hondenliefhebbers en hondeneigenaren aan te zetten hun hond geleidelijk aan een hondvriendelijke africhting te onderwerpen met als basis gehoorzaamheid. Deze pagina is een samenvatting van de verschillende gehoorzamheidscursussen die bij de Boxerclub Dordrecht gegeven worden. Per cursus is er verder een meer gedetailleerde pagina beschikbaar.

Met gehoorzaamheidstraining kan begonnen worden zodra de hond bij u thuis is, u hoeft niet te wachten op de laatste inenting. Er gaat anders een socialisatieperiode verloren die zeer belangrijk is, en alle honden die binnen onze club trainen zijn ingeënt, uw hond kan dus veilig deelnemen aan de trainingen.

Honden vanaf ± 8 weken starten met een puppy / jonge honden cursus. De nadruk wordt dan vooral gelegd op het omgaan met de hond, hoe leert een hond, straffen en belonen. Er wordt spelenderwijs een begin gemaakt met het aanleren van zitten, liggen, meelopen en speelgoed afgeven en accepteren van het betasten door de baas. De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

De volgende cursus is de cursus Sociale HuisHond. Het Sociale HuisHond programma bestaat uit een aantal oefeningen uit het dagelijkse leven waarin we van de hond rustig en beheerst gedrag willen zien. In de cursus Sociale HuisHond gaan we dan ook aan de slag met praktijksituaties waarin uw hond stap voor stap minder ondersteuning van u krijgt en steeds meer leert om gewoon mee te draaien in uw huishouden. Zo leert u bijvoorbeeld uw hond geduldig te blijven zitten of liggen terwijl u zelf ergens anders staat te praten en er andere mensen en honden vlak langs uw hond lopen.

Voor de iets oudere boxer is er de elementaire gehoorzaamheid (E.G.), er wordt voortgeborduurd op de vaardigheden die hond en baas tijdens de eerdere cursussen hebben geleerd. Heeft de hond deze cursus niet gedaan dan wordt dit alsnog aangeleerd.
Naast het zitten, liggen, meelopen leert de hond dat hij moet blijven ook als is het baasje een paar stappen van hem/haar vandaan. Dat blijven gebeurt zowel liggend als zittend.
Daarnaast zijn er oefeningen waarbij de hond betast wordt door een vreemde, dit is meestal de instructeur, en er aan de bek wordt gezeten om het gebit te tonen.

Is het E.G. diploma gehaald dan kan er door worden getraind in de voortgezette elementaire gehoorzaamheidsgroep (V.E.G.).
De oefeningen worden hier uitgebouwd. Er wordt getraind op netheid en het juist uitvoeren van de oefeningen, maar ook de duur van de oefeningen wordt langer. Een heel nieuw onderdeel voor hond en baas is het terugsturen naar de plaats, waarbij de plaats gemarkeerd wordt door de riem.
Ook deze cursus wordt afgesloten met een examen en het daarbij behorende diploma.

Na bovenstaande cursus volgt gedrag en gehoorzaamheid (G.G.), alle eerder geleerde vaardigheden worden verfijnd en geperfectioneerd.
De honden worden nu geconfronteerd met verdwijnende geleiders die pas na 2 soms 3 minuten weer verschijnen, dit zonder dat de hond van de plaats komt.
Het apporteren wordt aangeleerd met behulp van een apporteerblok.
Er worden ingewikkelde figuren gelopen terwijl de hond ondertussen langs andere honden gaat. Sommige honden leren op afstand bepaalde oefeningen m.b.v. gebaren uit te voeren.
Eer er voor dit examen wordt opgegaan is er hard en lang getraind door de combinaties.

Daarnaast hebben we ook nog een recreanten groep voor wanneer je alle cursussen behaald hebt of gewoon iets anders wilt. Hierbij zijn de cursisten samen met de honden op allerlei verschillende manieren op een heel ongedwongen manier actief bezig.