Adres en contactpersonen binnen de club

Bezoekadres Postadres
Kringgroep Dordrecht
Schenkeldijk Beneden 16
3328 LA Dordrecht
Telefoonnummer 06 1660 0265
Algemeen e-mail adres: info@boxerclub-dordrecht.nl
Let op: Dit is geen postadres!
Secretariaat Kringgroep Dordrecht
t.n.v. A.L. Andriese
Plateelbakkerstraat 16
4813 KT Breda
Contactpersonen binnen de Kringgroep Dordrecht
Bestuur
Contactpersoon Functie e-mail
Maurice Baars Voorzitter voorzitter@boxerclub-dordrecht.nl
Dicky van de Schriek Alg. bestuurslid
Alexander Andriese Secretaris secretaris@boxerclub-dordrecht.nl
Fanny Fuit Alg. bestuurslid
André Abbema Penningmeester penningmeester@boxerclub-dordrecht.nl
Trainers Gehoorzaamheid
Fanny Fuit trainer@boxerclub-dordrecht.nl
Alexander Andriese
Anita de Deugd
Wilfred Hessler
Gertjan van Linschoten
Maurice Baars
Trainers Agility en hoopers
Joop Reulen Agility
Monique Buchinhoren Agility
Anita de Deugd Agility
Patricia Boiten Hoopers
Redactie clubblad
Suzanne Eggelte clubblad@boxerclub-dordrecht.nl
Sandro Eggelte
Activiteitencommissie
Gabriëlle Andriese