Adres en contactpersonen binnen de club

Bezoekadres Postadres
Kringgroep Dordrecht
Schenkeldijk Beneden 16
3328 LA Dordrecht
Telefoonnummer 06 1660 0265
Algemeen e-mail adres: info@boxerclub-dordrecht.nl
Let op: Dit is geen postadres!
Secretariaat Kringgroep Dordrecht
t.n.v. A.L. Andriese
Plateelbakkerstraat 16
4813 KT Breda
Contactpersonen binnen de Kringgroep Dordrecht
Bestuur
Contactpersoon Functie e-mail
Maurice Baars Voorzitter voorzitter@boxerclub-dordrecht.nl
Alexander Andriese Secretaris secretaris@boxerclub-dordrecht.nl
Fanny Fuit Alg. bestuurslid
André Abbema Penningmeester penningmeester@boxerclub-dordrecht.nl
Trainers Gehoorzaamheid
Fanny Fuit trainer@boxerclub-dordrecht.nl
Alexander Andriese
Maurice Baars
Trainers Agility en hoopers
André Abbema Agility
Patricia Boiten Hoopers
Redactie clubblad
Suzanne Eggelte clubblad@boxerclub-dordrecht.nl
Sandro Eggelte
Activiteitencommissie
Gabriëlle Andriese