Adres en contactpersonen binnen de club

Bezoekadres Postadres
Kringgroep Dordrecht
Schenkeldijk Beneden 16
3328 LA Dordrecht
Telefoonnummer: +31 78 651 3617
Algemeen e-mail adres: info@boxerclub-dordrecht.nl
Let op: Dit is geen postadres!
Secretariaat Kringgroep Dordrecht
Koolmeesstraat 4
2971 AN Bleskensgraaf
Contactpersonen binnen de Kringgroep Dordrecht
Bestuur
Contactpersoon Functie e-mail
André de Vries Voorzitter voorzitter@boxerclub-dordrecht.nl
Dicky van de Schriek Secretaris info@boxerclub-dordrecht.nl
Anita de Deugd Alg. bestuurslid
Fanny Fuit Alg. bestuurslid
André Abbema Penningmeester penningmeester@boxerclub-dordrecht.nl
Trainers Gehoorzaamheid
Fanny Fuit trainer@boxerclub-dordrecht.nl
Alexander Andriese
Anita de Deugd
Niek van Eck
Gertjan van Linschoten
Maurice Baars
Trainers Agility
Joop Reulen
Sandra Voorham
Redactie clubblad
Suzanne Eggelte clubblad@boxerclub-dordrecht.nl
Sandro Eggelte
Activiteitencommissie
Gabriëlle Andriese