Statuten en Huishoudelijk Reglement

De statuten van de Kringgroep Dordrecht zijn hier opgeslagen: Statuten

Het huishoudelijk reglement is te vinden via deze link: Huishoudelijk reglement 2018