Behendigheid / Agility

Inleiding

Iedere zaterdagmorgen wordt er vanaf 9:00 uur bij de Boxerclub Dordrecht in verschillende groepen getraind. Als eerste zijn de wedstrijd gerichte combinaties aan de beurt. Hier hebben we twee groepen, die alle toestellen beheersen en zoals de naam al aangeeft, zijn de trainingen gericht op het lopen van wedstrijden.

Vervolgens hebben we twee groepen die de basiscursussen volgen. Beide cursussen zijn 12 lessen en worden afgesloten met een parcours, waarna de combinaties een certificaat krijgen voor het met goed gevolg afleggen van de cursus. Basiscursus I is de cursus voor de combinaties die kennis gaan maken met de behendigheid en waarbij de hond minimaal 15 maanden oud is. In deze cursus worden de meeste toestellen aangeleerd. Basiscursus II is het logische vervolg op Basiscursus I en in deze cursus worden de resterende toestellen aangeleerd en wordt er wat meer ingegaan op het lopen van grotere stukken parcours en hoe je als geleider het beste kan lopen. Nadat een combinatie beide Basiscursussen afgerond heeft, kan er een keuze gemaakt worden om wedstrijdgericht verder te gaan of bij de recreanten.

De recreanten sluiten de ochtend en het begin van de middag (en vaak ook de bar) af. De recreanten is een groep die geen wedstrijdambities heeft, maar gewoon gezellig met hond een parcours lopen.

Het agility parcours

Bij behendigheid gaat het erom dat de hond een parcours van ongeveer 20 hindernissen in een voorgeschreven volgorde foutloos en zo snel mogelijk aflegt. De geleider / baas ook wel “Handler” genoemd mag zijn hond tijdens het mee rennen van het parcours doormiddel van stem en door gebaren aanwijzingen geven.
Hij mag zijn hond of de hindernissen nooit aanraken. De hond moet dus heel goed leren om op gesproken aanwijzingen en op de lichaamssignalen snel en op de juiste manier te reageren. Bij behendigheid worden een groot aantal verschillende vaardigheden van deze hond verwacht.

De toestellen zijn te verdelen in : (hoogte) sprongen, doorgangen, paaltjes en raakvlaktoestellen. Bij wedstrijden worden al deze toestellen in wisselende samenstelling gebruikt. Binnen de deze sport zijn er 3 soorten parcours mogelijk : het “vast” parcours, het “jumping” parcours en het “spel” parcours. In de boxercompetitie bestaat een wedstrijd uit 5 onderdelen, te weten:
1. Het spel
2. en 3. Een (verschillend) vast parcours
4. Een jumping
5. Een koppelwedstrijd.
Het spel en de koppelwedstrijd zijn losse onderdelen, die voor de daguitslag niet meetellen

Vast parcours

Bij een vast parcours kunnen alle hindernissen deel uitmaken van het parcours, dus bijvoorbeeld :sprongen, slalom, tafel, raakvlaktoestellen en tunnels.
Bij de wedstrijden moeten minimaal 2 en maximaal 4 raakvlaktoestellen deel uitmaken van het parcours. De volgorde waarin de hindernissen moeten worden genomen, wordt vooraf bepaald door de wedstrijdleiding en aangegeven door nummers.

Jumping parcours

Dit parcours mag juist geen raakvlaktoestellen bevatten. Dit gaat alleen om springen, paaltjes en tunnels en is de snelheid belangrijk, maar ook natuurlijk het foutloos rondkomen. Ook nu wordt de volgorde waarin deze hindernissen zijn opgesteld aangegeven door nummers.

Spel parcours

Deze vorm van wedstrijd is bedoeld om de deelnemers ongedwongen een extra parcours af te kunnen leggen, zonder competitie verband of wedstrijd druk. Allerlei variatie van de hindernissen en toestellen zijn hierbij mogelijk, ook de volgorde waarin de toestellen moeten worden genomen kan al dan niet willekeurig zijn. Voorbeelden van het spel zijn onder andere:
– Gambling. Hierbij moet de deelnemer vooraf aangeven hoeveel tijd hij nodig heeft en hoeveel fouten hij denkt te gaan maken in zijn ronde. Degene die het dichste bij zijn schatting zit, wint;
– Tijd-Fout-Uit. Een Tijd-Fout-Uit kan uit een Vast Parcours of een Jumping bestaan. De bedoeling is om zo lang mogelijk foutloos te lopen, op het moment dat je een fout maakt ben je “af”. Je mag dan wel het rondje uitlopen maar krijgt net zoveel punten als het aantal toestellen dat je foutloos genomen hebt. Bij een gelijk aantal punten telt de snelste tijd.
Daarnaast worden vaak door keurmeesters ter plekke verschillende andere varianten verzonnen, zo is er bij ons een keurmeester geweest die extra veel tunnels meegenomen had en een parcours met alleen maar tunnels neergezet had, dit was wel een spektakel, voor zowel hond als baas was hier heel moeilijk het parcours te houden 🙂

Koppelwedstrijd

Bij de koppelwedstrijd worden twee combinaties gekoppeld en moeten beide combinaties een deel van of het gehele parcours na elkaar afleggen, waarbij de tweede combinatie pas mag starten als de eerste gefinished is. De totaaltijd van beide combinaties is bepalend voor de uitslag.

Regels

Diskwalificatie kan je krijgen als de hond teveel strafpunten heeft opgebouwd zoals : hindernissen aanraken of ervan af gooien, een weigering van een toestel, dat de handler zijn hond aanraakt of het toestel.

Weigeringen, waarvoor strafpunten gegeven worden, zijn :
– verlaat voortijdig een raakvlak.
– springt over de zijwing.
– gaat onder (tussen) de liggers door.
– springt of loopt een toestel omver.
– loopt een toestel voorbij.
– steekt verkeerd in bij de slalom (paaltje)
– trekt zich terug of draait om om de tunnel.

Als de hond het verkeerden toestel neemt dan ben je gelijk gediskwalificeerd.

Toestellen

Hoogtesprongen

De start en finish zijn altijd een hoogtesprong waar bij wedstrijden ook de tijdwaarneming op gemonteerd is. Verder zijn de hoogtesprongen normale staanders waartussen de afwerpbare liggers zijn.
De muur is ook een hoogtesprong en bestaat uit 2 vierkante torens met verschillende grote / hoogte opbouw van houten blokken.
De borstelsprong bestaat uit 2 staanders waartussen afwerpbare ligger met daar op borstel / bezem delen gemonteerd.
De hoogte van de hoogtesprong is 55-60 centimeter

Band

De band bestaat uit een groot frame waar in het midden een reddingsboei of een dicht getapte autoband in bevestigd is.
Op dit moment is er sprake dat binnen afzienbare tijd de band niet meer als onderdeel opgenomen mag worden in de agility parcoursen

Raakvlaktoestellen

De A-schutting bestaat uit 2 delen plus latten die ze bij elkaar houden en waarmee de hoogte van 1.40 tot 1.70 meter hoog ingesteld kan worden.
De brug of kattenloop bestaat uit 3 delen, het horizontale deel is zo’n 4.20 meter lang , de 2 schuine delen aan het begin en aan het eind zijn beide zo’n 3.60 meter lang.
De wip is een plank van 30 centimeter breed en 4.20 meter lang, die als de hond voorbij het midden is kantelt.

Bij de schutting en de brug moeten om de 15 tot 20 centimeter klim – en antislip latjes op het loopvlak bevestigd zijn.

Bij bovengenoemde toestellen is zowel aan het begin als aan het eind een zogenaamd raakvlak geel gekleurd. Bij het op- en aflopen van deze hindernissen moet de hond deze raakvlakken aanraken, anders wordt er een fout gegeven.

De tafel bestaat uit een vlak van 1 x 1 meter en een hoogte van 35 tot 60 centimeter, waarbij de bovenkant niet glad mag zijn.

Doorgangen

De tunnel lijkt op een stofzuigerslang, maar dan met een diameter van 60 centimeter en is minimaal 4 meter lang en is in verschillende vormen te buigen. Het voor en uiteinde liggen vast om het weg rollen tegen te gaan.
De slurf is aan de voorkant hetzelfde als de tunnel alleen zit aan de entree een donker geen licht doorlatend zijl bevestigd met een lengte van 3 meter. Omdat het in het verleden wel eens is voorgekomen dat honden verstrikt raakten in de slurf, wordt de slurf op dit moment binnen de boxer agility niet meer gebruikt.
De slalom (ook wel paaltjes) bestaan uit een reeks van 6 tot 12 paaltjes die je in de grond kan in steken met een onderlinge afstand van 50 centimeter. De paaltjes kunnen ook geplaatst zijn in of op een strip in gelaste kokers. De dikte van de paaltjes zijn 2 tot 4 cm.
De breedtesprong bestaat uit 3 tot 5 schuine oplopende delen vanaf 15 tot 30 cm hoogte, waarbij het eerste en hetlaagste deel 1.2 meter lang is en 15 centimeter breed, de andere delen zijn zoveel groter dat zij ruim op en over elkaar heen passen. Verder moeten er op iedere hoek markeerpalen geplaatst worden.

Tot slot

Agility is dus een sport voor snelheid, wendbaarheid, heel veel afwisseling en nadenk werk voor de handlers maar misschien wel het belangrijkst de honden vinden het werkelijk geweldig om hier aan mee te doen, ze zijn vaak ook wel erg hyper van het spel.