Lid worden

Lidmaatschap

Voor het lidmaatschap gelden de volgende regels:

Het lidmaatschap dient aangemeld te worden via een inschrijfformulier dat in het clubhuis verkrijgbaar is of via de link onderaan de pagina te downloaden. Dit inschrijfformulier kan bij één van de bestuursleden ingeleverd worden of per e-mail opgestuurd worden aan info@boxerclub-dordrecht.nl

Via deze link kunt u ook het inschrijfformulier op deze website invullen.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Het opzeggen van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk voor 1 december bij de secretaris of penningmeester. Het beeindigen van het lidmaatschap staat los van het wel of niet volgen van een cursus, het stoppen met het volgen van cursussen betekent dus niet automatisch het beeindigen van het lidmaatschap!

Indien opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar (zie statuten en huishoudelijk reglement, welke inzichtelijk zijn in het clubhuis).

Contributie

De contributie voor kringgroepleden bedraagt € 30,00 per jaar. Bij automatische incasso wordt € 2,50 korting op dit bedrag gegeven.
Na 30 juni bedraagt de contributie € 15,00 voor het lopende jaar en dient tevens € 30,00 voor het volgend jaar vooruit betaald te worden. Ook hier geldt dat bij automatische incasso € 2,50 korting op dit bedrag wordt gegeven. Daarnaast wordt voor nieuwe leden eenmalig een entreegeld van € 2,50 gerekend.

De contributie voor huisgenootleden (mensen waarvan iemand anders uit het gezin al lid is) bedraagt € 9.00 per jaar (na 30 juni € 4.50 + € 9.00 voor het volgend jaar vooruit).

De bijdrage voor donateurs bedraagt minimaal € 17.50 per jaar.

De kosten voor de gehoorzaamheidstrainingen bedragen per kringgroep-lid € 35.00 per cursus (twee cursussen per jaar).

De agility trainingen zijn gratis als het kringgroep-lid gehoorzaamheidstraining volgt, anders bedragen de kosten voor agility training € 35.00 per half jaar.

Clubgegevens

Het rekeningnummer van de Boxerclub Dordrecht is:
Rabo bank rek. nr. NL77 RABO 0161 4092 88 t.n.v. Kringgroep Dordrecht e.o. van de N.B.C. te Dordrecht

Het adres van ons clubhuis is:
Clubhuis en oefenterrein
Sportpark ( beneden) Schenkeldijk
Dordrecht
Telefoonclubhuis (alleen te bereiken tijdens trainingstijden) 078-6513617

Inschrijfformulier