Consequenties stoppen hondenschool Fred Riet voor de Boxerclub Dordrecht

In de week van 12 november werden wij, als bestuur, verrast door de mededeling dat onze buur, HTC Fred Riet (hierna te noemen het HTC) na 25 jaar stopt met het aanbieden van cursussen. Mieke Visser, die zo’n 5 jaar geleden het HTC van Fred Riet overgenomen had, heeft helaas te maken met stijgende kosten, zoals veldhuur, een teruglopende belangstelling en daaraan gekoppelde dalende inkomsten, waardoor het niet meer rendabel is om het HTC voort te zetten. In de 25 jaar is er altijd een heel goede band geweest tussen ons en HTC, waarbij HTC op dinsdagavond, zaterdag- en zondagmorgen gebruik maakte van onze kantine(dienst). Wij vinden het heel jammer dat er een einde komt aan het begrip HTC/hondenschool Fred Riet en aan deze samenwerking.

Helaas heeft het stoppen van het HTC ook voor onze Kringgroep consequenties, zo is er een aantal kosten dat we deelden; zoals het water, de elektra en het ophalen van het vuil; daarnaast gaan we ook inkomsten missen uit de kantine. Deze kosten zullen in de toekomst volledig door onze Kringgroep gedragen moeten worden.

Als bestuur zijn we direct rond de tafel gaan zitten om te kijken wat we voor mogelijkheden zouden hebben om het gat, wat het HTC achterlaat, in te vullen.

Wij zijn natuurlijk van oudsher een rasvereniging voor boxers en hebben ons altijd bij ons ras kunnen houden. We hebben nooit de behoefte en noodzaak gehad om andere rassen bij ons onder te brengen. Mede omdat we de goede samenwerking met onze buren hadden, werden andere rassen altijd doorverwezen naar hen.

Omdat er ook bij ons, op diverse gebieden, een terugloop van het aantal trainende leden is, hebben we als bestuur gekeken wèlke mogelijkheden wij eventueel zouden kunnen bieden aan de mensen die nu bij het HTC trainen òf dat we vast moeten blijven houden aan ons ras, met als gevolg dat we waarschijnlijk een steeds kleinere groep zouden overhouden met een onduidelijke toekomst.

We waren het er al snel over eens dat wij, als vereniging, op dit moment, niet in staat zijn om de gehoorzaamheidslessen, zoals bij het HTC, aan te kunnen bieden. Een aantal praktische vragen waar we tegen aan lopen is o.a. ‘hoe gaan we als kleine vereniging jaarlijks 100-150, veelal nieuwe, cursisten voorzien van trainingsmogelijkheden met een vrijwillige trainer? Er is dan extra veldruimte, of zijn er meerdere dagen nodig, waarbij ook de kantine open moet zijn etc., etc.’? Daarnaast zal het ook niet meevallen om trainers te vinden, die op vrijwillige basis voor een stukje continuïteit kunnen en willen zorgen.

Wat wij echter wel op korte termijn denken te kunnen invullen, is het geven van cursussen hoopers en agility. Op zaterdag hebben we nog ruimte op het veld en het gaat hier om een relatief kleine groep (20-30 personen) van mensen die we ook al redelijk goed kennen. Op het moment dat wij zelf hier over dachten, zijn deze mensen ook bij ons geweest met de vraag of het mogelijk zou zijn om de trainingen vanuit de Kringgroep voort te zetten, waarbij het initiatief van de trainers is gekomen. Wij hebben als bestuur met deze mensen gesproken en aangegeven dat wij hier positief tegen over staan onder de voorwaarden dat de trainende mensen, in plaats van consumenten, lid van onze vereniging dienen te worden, met dezelfde rechten en plichten als de huidige leden en dat ook voor de trainers dezelfde voorwaarden als voor onze eigen trainers zouden gelden.

De voordelen voor ons, als vereniging, zijn niet alleen dat we onze extra kosten kunnen afdekken, maar dat we daarnaast ook een aantal enthousiaste mensen binnen onze vereniging krijgen en ook voor onze boxers een extra aanbod van trainingen krijgen.

We hebben als bestuur hier snel op moeten acteren en hebben, na een week met veel afwegingen en koortsachtig en veel overleg, besloten dat wij, op de voorwaarden van de Kringgroep, in de toekomst ook cursussen agility en hoopers willen gaan aanbieden voor andere rassen, waarbij er dus de mogelijkheid bestaat dat er gemengde groepen ontstaan.

Wij denken dat de mensen, waar wij mee gesproken hebben, een welkome aanvulling op ons ledenbestand zullen zijn en dat zij ook naast de trainingen zeker ook aan het verenigingsleven zullen gaan deelnemen.

In ons volgende clubblad, op de website en op de ALV komen we zeker nog op de genomen beslissingen terug, maar wij als bestuur willen in ieder geval u, als lid, zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

Als u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen of opmerkingen heeft, neem gerust contact op met een van de bestuursleden.

Namens het bestuur,

Dicky, Anita, Fanny, André en André

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *