Algemene ledenvergadering

Zaterdag 30 maart 2019 om 14:00 uur verwachten we jou bij onze jaarvergadering in ons clubhuis op de Schenkeldijk beneden in Dordrecht
Wie suggesties heeft voor nieuw of ander beleid kan deze inbrengen op deze bijeenkomst, ook horen we natuurlijk graag wie er voorstellen heeft om binnen onze afdeling een activiteit op te zetten.

Agenda:
1. Opening
2. Vaststelling notulen jaarvergadering van 2018
3. Ingekomen stukken betreffende de jaarvergadering 2019
Uitgaande stukken betreffende de jaarvergadering 2019
4. Bestuursbeleid:
*verslag Secretariaat
*verslag Kascommissie
*verslag Penningmeester
*vaststelling begroting 2019
5. (Her)verkiezing bestuursleden
Aftredend bestuurslid A. de Deugd alg. bestuurslid (herkiesbaar)
6. Verkiezing kascontrole commissie
7. Vaststelling contributie 2019
8. Rondvraag
9. Sluiting

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *