Aanmelden lezing

  Welkom op het inschrijfformulier voor de lezingen bij de Kringgroep Dordrecht

  Ondergetekende wil zich hierbij aanmelden voor de lezing van:
  dr Paul Mandigers op 5 okt 10:00Sam Turner op 17 nov 14:00Beide lezingen

  Naam (verplicht)

  Roepnaam

  Telefoonnummer

  Mobiel nummer

  E-mail (verplicht)

  De kosten bedragen per lezing 14,00 euro voor Kringgroep Dordrecht leden en 17,50 voor niet-leden

  Het verschuldigde bedrag dient minimaal 3 weken voor de lezing gestort te zijn op de rekening NL77RABO0161409288 tnv Kringroep Dordrecht onder vermelding van de van toepassing zijnde lezing

  Uw gegevens worden door kringgroep Dordrecht met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens ten behoeve van de inschrijving registreren we alleen voor eventuele communicatie omtrent de lezingen. Hierop is de privacywetgeving (AVG/GDPR) van toepassing. Op www.boxerclub-dordrecht.nl/avg/ vind je het Privacy Reglement van de Kringgroep Dordrecht.